De site www.wimakeit.be (hierna “de site” genoemd) is eigendom van WiMakeIT, een SRL met het hoofdkantoor in Route de Fosses, 56, 6250 Presles (België) (hierna “l ‘genoemd) redacteur ”).

De publicatiedirecteur is Maxime Gilbert, in zijn hoedanigheid als oprichter / manager. Het siteteam is bereikbaar via een speciaal contactformulier of via een algemene e-mail contact@wimakeit.com.

De site wordt gehost door Combell.

Acceptatie van de algemene gebruiksvoorwaarden

Toegang tot de website is onderworpen aan de aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden (hierna “voorwaarden” genoemd) die WiMakeIT SRL te allen tijde vrij kan wijzigen door meldingen rechtstreeks op de website te plaatsen. wijzigen of links naar dergelijke meldingen.

Elke melding kan ook per e-mail of per post naar u worden verzonden.

Deze regels en richtlijnen worden geacht een integraal onderdeel van de voorwaarden te zijn. Het is daarom raadzaam om regelmatig de laatste versie van deze voorwaarden te raadplegen, die permanent beschikbaar zijn op het volgende adres: https://www.wimakeit.be/nl/algemene-gebruiksvoorwaarden-van-de-website/

 

De site kan andere diensten aanbieden waarvoor specifieke gebruiksvoorwaarden moeten worden geaccepteerd voordat ze worden gebruikt.

Deze voorwaarden weerspiegelen de volledige overeenkomst tussen u en de uitgever met betrekking tot toegang tot en gebruik van de website. Ze annuleren en vervangen alle eerdere of hedendaagse communicatie en voorstellen, in elektronische, schriftelijke of mondelinge vorm, tussen u en de uitgever.

Korte beschrijving van de service die door de site wordt aangeboden

De uitgever biedt u als bezoeker via haar website een tool waarmee u:

  • Ontdek de diensten van het WiMakeIT-bedrijf;
  • Om de verschillende case studies van WiMakeIT-klanten te ontdekken;
  • Verkrijg alle nuttige informatie in uitwisselingen met de uitgever;
  • Contact opnemen met de uitgever via een contactformulier.

Gebruiksvoorwaarden van de site

De redacteur (WiMakeIT SRL):

  • Kan algemene regels en limieten stellen aan het gebruik van de dienst;
  • Behoudt zich het recht voor om het account op te schorten of te verwijderen (indien van toepassing) of de gehele of een deel van de inhoud van een lid / lezer die de regels voor goed gebruik van de site heeft overtreden (beledigende, lasterlijke opmerkingen, enz.).

Opschorting en onderbreking van de toegang tot de website

De redacteur behoudt zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook de toegang tot de gehele of een deel van de site tijdelijk of permanent te wijzigen of te onderbreken, zonder u hiervan vooraf op de hoogte te hoeven stellen.

De uitgever kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade in verband met een wijziging, opschorting of onderbreking van de website.

U erkent de site en de uitgever het recht om het toegangsrecht dat overeenkomt met uw account en uw wachtwoord geheel of gedeeltelijk te beëindigen, of zelfs om uw account en wachtwoord te verwijderen, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande waarschuwing , in het bijzonder als ze kunnen terecht geloven dat u heeft geschonden of gehandeld in strijd met de huidige algemene voorwaarden en / of enige wettelijke voorschrift van kracht is.

De uitgever kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade als gevolg van het beëindigen van uw toegang tot de website, om welke reden dan ook.

Intellectuele rechten

De informatie, logo’s, tekeningen, merken, modellen, slogans, foto’s die u op de site worden gepresenteerd, zijn beschermd door het intellectuele eigendomsrecht en zijn eigendom van de uitgever en zijn auteurs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd voor dit doel, bent u niet bevoegd om afgeleide elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren of te verkopen op basis van de elementen op de site.

Ten slotte gaat u ermee akkoord de website op geen enkele manier te wijzigen of met name gewijzigde versies van de website te gebruiken (zonder dat deze lijst volledig is) om onbevoegde toegang tot de website te verkrijgen. Het is u niet toegestaan ​​de website op een andere manier te bezoeken dan via de interface die u door de uitgever is verstrekt.

Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. Elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Henegouwen (België).

We zijn gecertificeerd