Inleiding tot het concept van vertrouwelijkheid

Dit privacybeleid definieert de manier waarop www.wimakeit.be (hierna “de site” genoemd), gepubliceerd door WiMakeIT SRL in België, alle informatie gebruikt en beschermt die u aan de site geeft wanneer u deze gebruikt.

De site doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Als we u vragen om bepaalde informatie te verstrekken waarmee u kunt worden geïdentificeerd bij het gebruik van de site, kunt u er zeker van zijn dat deze zal worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

De site kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken. U moet deze pagina regelmatig controleren om er zeker van te zijn dat uw gebruik van de site in overeenstemming is met deze wijzigingen. Het huidige beleid is van kracht sinds 10 maart 2020.

Wat we verzamelen

We kunnen de volgende informatie verzamelen:

  • Achternaam, voornaam, naam van een geassocieerd bedrijf en functie daarin;
  • Contactgegevens inclusief uw e-mailadres;
  • Demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses;
  • Informatie over uw gebruik van de site (zie onze cookieverklaring);
  • Alle andere informatie met betrekking tot lidmaatschap, deelname aan evenementreserveringen, enquêtes en andere aanbiedingen en diensten aangeboden door WiMakeIT.

Wat we doen met de informatie die we verzamelen

We hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u betere service en betere online publicaties te bieden.

Interne administratie

We kunnen deze informatie gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren en u wettelijke verklaringen en documenten sturen. De site kan uw gegevens ook gebruiken om contact met u op te nemen voor marktonderzoek.

Veiligheid

De site en haar beheerders zorgen ervoor dat uw informatie in onze databases veilig is. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen.

Informatie met betrekking tot elektronische transacties die via deze site worden afgesloten, wordt beschermd door coderingstechnologie.

Grensoverschrijdende gegevensoverdracht

De site is actief in België en de informatie die de site verzamelt, wordt verwerkt en opgeslagen op zijn beveiligde servers binnen de EER (Europese Economische Ruimte). De site is echter wereldwijd zichtbaar en toegankelijk vanuit landen buiten de EER. Als bezoeker van deze site accepteert u deze grensoverschrijdende overdracht van persoonlijke informatie wanneer u er persoonlijke gegevens op plaatst.

Links naar andere sites

Onze site kan links bevatten naar andere belangrijke sites. Zodra u deze links echter heeft gebruikt om onze site te verlaten, neemt deze geen verantwoordelijkheid meer voor de inhoud die op deze sites wordt gepubliceerd.

We hebben hier geen controle over. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de bescherming en vertrouwelijkheid van de informatie die u verstrekt tijdens het bezoeken van deze sites en deze worden niet beheerst door deze privacyverklaring. U moet voorzichtig zijn en de privacyverklaring raadplegen die van toepassing is op de betreffende sites.

Wanneer de site uw persoonlijke informatie aan zijn agenten of onderaannemers bekendmaakt, zal de agent of onderaannemer in kwestie deze persoonlijke informatie moeten gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze privacyverklaring en zal hij in geen geval contact met u kunnen opnemen. contact op te nemen, uw informatie te vragen of te gebruiken zonder uw toestemming.

Naast de informatie die redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden die elders hierboven zijn bepaald, kan de site uw persoonlijke informatie vrijgeven voor zover dit wettelijk verplicht is, in het kader van mogelijke gerechtelijke procedures en om vast te stellen, hun wettelijke rechten uitoefenen of verdedigen.

Jouw gegevens

U kunt op elk moment details opvragen van de persoonlijke informatie die we over u bewaren, onder de Belgische wet op de gegevensbescherming (wet van 30 juli 2018 (AVG)) en de geldende besluiten.

Als u een kopie van de bewaarde informatie wilt verkrijgen of als u vragen heeft over dit privacybeleid of de verwerking van uw persoonlijke gegevens door de site, neem dan contact met ons op via de site op https://www.wimakeit.be/.

Wat zijn mijn rechten?

Garantie van eerlijke en rechtmatige behandeling

Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt voor legitieme doeleinden. Ze worden op een adequate, relevante en niet-buitensporige manier verzameld en verwerkt en worden niet langer bewaard dan nodig is om de nagestreefde doelstellingen te bereiken.

Alle technische en veiligheidsmaatregelen zijn genomen om het risico op illegale of ongeoorloofde toegang tot of verwerking van uw persoonsgegevens te minimaliseren. In geval van inbreuk op zijn computersystemen, zal WiMakeIT onmiddellijk alle nodige maatregelen nemen om de schade te minimaliseren.

Toestemming voor toegang

Als u uw identiteit kunt bewijzen, heeft u het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw gegevens. U hebt dus het recht om de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën van gegevens, de categorieën ontvangers waarnaar de gegevens worden verzonden, de criteria die worden gebruikt om de opslagduur van de gegevens te bepalen en de rechten die u over uw gegevens kunt uitoefenen, te kennen.

Recht op rectificatie

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen worden gecorrigeerd. Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de gebruiker / bezoeker om zelf de nodige wijzigingen aan te brengen in de tools die hem ter beschikking staan, maar u kunt dit ook schriftelijk aanvragen.

Recht op verwijdering (of “recht om te worden vergeten”)

U heeft ook het recht om uw persoonlijke gegevens te wissen in de volgende gevallen:

  • Uw persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden;
  • U trekt uw toestemming (en er is geen andere rechtsgrondslag) in voor de verwerking;
  • U hebt uw recht op bezwaar geldig uitgeoefend;
  • Uw gegevens zijn onderworpen aan illegale verwerking;
  • Uw gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

WiMakeIT beslist zelf over de aanwezigheid van de bovengenoemde criteria.

Recht op beperking van verwerking

In bepaalde gevallen heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken, met name in geval van een geschil over de juistheid van de gegevens, als uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, als de gegevens nodig zijn voor gerechtelijke procedures of de tijd die WiMakeIT nodig heeft om te verifiëren dat u uw recht om te wissen geldig kunt uitoefenen.

Recht op bezwaar

Je hebt ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. WiMakeIT stopt met het verwerken van uw persoonlijke gegevens, tenzij het kan aantonen dat er dwingende legitieme gronden voor verwerking zijn die prevaleren boven uw recht op bezwaar.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om alle persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te verkrijgen. Op uw verzoek kunnen deze gegevens worden overgedragen aan een andere provider, tenzij dit technisch niet mogelijk is.

Recht om uw toestemming in te trekken

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de geldigheid van de verwerkingen voorafgaand aan de intrekking.

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen, moet u ons een verzoek sturen per aangetekende post aan Route de Fosses 56 op 6250 Presles (België) of per e-mail op contact@wimakeit.com. We reageren zo snel mogelijk, en uiterlijk één (1) maand na ontvangst van het verzoek.

Mogelijkheid om een ​​klacht in te dienen

Als u niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonlijke gegevens door de beheerders van deze site, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

We zijn gecertificeerd