WiMakeIT respecteert uw beeldrechten

Door deel te nemen aan evenementen georganiseerd door WiMakeIT of aan evenementen waarvoor de door WiMakeIT ingeschakelde fotografen deelnemen, stemt u in met het gebruik van groepsfoto’s van ten minste 5 personen, met als doel de volgende communicatiemedia te illustreren (beide WiMakeIT.

Uittreksel over het gebruik van foto’s

In bepaalde omstandigheden kan de toestemming van de vertegenwoordigde persoon worden verondersteld. We onderscheiden over het algemeen drie situaties van dit type:

  • Foto’s gemaakt op openbare plaatsen;
  • Foto’s van een menigte;
  • Foto’s van publieke figuren.

In het geval van personen die op een foto van een monument op een openbare plaats zijn genomen, is de toestemming van elk van deze personen niet vereist tijdens de daaropvolgende verspreiding van deze foto. Hetzelfde geldt wanneer je een menigte mensen fotografeert tijdens een demonstratie.

Wanneer een persoon echter in close-up op een foto verschijnt, kan deze zijn recht op de afbeelding inroepen, zelfs als de foto in kwestie op een openbare plaats is genomen of als de persoon zich midden in een menigte bevindt. .

Er zijn drie categorieën openbare personen:

  • Politieke figuren;
  • Beroemdheden;
  • Mensen die het onderwerp van het nieuws zijn.

Over het algemeen wordt aangenomen dat deze mensen stilzwijgend accepteren dat ze worden gefotografeerd, dat hun kenmerken worden gereproduceerd, op voorwaarde dat deze reproductie een link heeft met hun vak of in ieder geval met de reden waarom ze het onderwerp zijn van de nieuws.

De betrokken publieke persoon kan daarom zijn recht op het beeld inroepen wanneer zijn beeld wordt gereproduceerd voor commerciële of reclamedoeleinden of zelfs wanneer dit beeld inbreuk maakt op zijn privacy.

Expliciete toestemming in het kader van de AVG

Het redactionele en sitemanagementteam www.wimakeit.be en zijn uitgever WiMakeIT zetten zich in om de nieuwe regels voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens te respecteren. We doen er alles aan om altijd nauwkeurig te zijn in het kader waarin het gebruik van uw gegevens wordt gemaakt.

Aan het einde van elk formulier op deze site, op voorwaarde dat we daar persoonlijke gegevens over u verzamelen, een expliciete validatie van uw toestemming om deze gegevens te gebruiken, evenals een uitleg van het gebruik dat ervan zal worden gemaakt en de reikwijdte van dit gebruik zal worden gegeven.

Bij afwezigheid van een vermelding voor een bepaald gebruik, kunnen de persoonlijke gegevens die in deze formulieren zijn ingevoerd, evenals uw IP-adres worden gebruikt om contact met u op te nemen in het kader van uw legitieme belang, zoals informatie over een bestelling of reservering voor een evenement, een interactie die u zou hebben gehad met de website of informatie over een inbreuk op genoemde persoonsgegevens.

U kunt op elk moment verzoeken om verwijdering van alle contactgegevens of vertrouwelijke gegevens over u in onze database. Er moet echter worden opgemerkt dat de Belgische wetgeving ons verplicht om een ​​deel van deze informatie te bewaren voor juridische of boekhoudkundige doeleinden.

De gegevens worden opgeslagen op de servers van Combell in België, beheerd door WiMakeIT SRL en haar partners in België. Er wordt geen persoonlijke informatie gedeeld met derden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

We zijn gecertificeerd